Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lingwistyka stosowana, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: L-LS-LS
Nazwa: Lingwistyka stosowana, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie, ilośc semestrów: 6
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: lingwistyka stosowana
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
lingwistyka stosowana język angielski z francuskim
lingwistyka stosowana język angielski z niemieckim
lingwistyka stosowana język angielski z rosyjskim
lingwistyka stosowana język niemiecki z angielskim
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filologiczny (od 21/22) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od 00/01 do 20/21) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - Lingwistyka stosowana
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów jest w pełni przygotowany do prowadzenia następujących działań:

- komunikacji specjalistycznej w zakresie oferowanych par języków obcych

- rozwiązywania problemów komunikacji interkulturowej

- w ramach specjalizacji translatorskiej powinien umie dokonać przekładu i tłumaczenia tekstów specjalistycznych z głównych obszarów rzeczywistości komunikacyjnej w ramach oferowanych par języków

- dążyć do podnoszenia własnych kompetencji poprzez aktualizację wiedzy, nabywanie nowych umiejętności i poszukiwanie nowych rozwiązań.

Opis szczegółowy

A: ogólna kompetencja językowo-interkulturowa

1. Wiedza o kulturze języka A (polskiego), wybranego B (angielskiego) i C (rosyjskiego) z oferowanych par języków: angielski z niemieckim, niemiecki z angielskim, angielski z francuskim, angielski z rosyjskim;

2. Umiejętność identyfikacji treści, cech i pojęć kluczowych, ważnych i dystynktywnych dla kultury określonego języka (w wybranej kombinacji) oraz ich roli w tekście i komunikacji;

3. Umiejętność tworzenia relacji porównawczych pomiędzy systemami kultur określonych par języków oraz systemami komunikacji;

4. Wiedza o języku A (polskim), wybranym B (angielskim) i C (rosyjskim) z oferowanych par języków; umiejętność tworzenia relacji porównawczych pomiędzy systemami językowymi określonych par języków;

5. Umiejętność rozumienia i tworzenia komunikacyjnie adekwatnych tekstów (operowanie wzorcami tekstowymi) w języku A (polskim), wybranym B (angielskim) i C (rosyjskim) z oferowanych par języków w określonych programowo głównych obszarach tematycznych z uwzględnieniem specyfiki kulturowej danego języka i komunikacji.

B: kompetencja terminologiczno-specjalistyczna

1. Wiedza terminologiczno-specjalistyczna z programowo określonych głównych obszarów tematycznych w zakresie języka A (polskiego), B (angielskiego) i C (rosyjskiego) w ramach oferowanych par języków;

2. Umiejętność recepcji i tworzenia tekstów specjalistycznych zgodnie z określonymi wzorcami tekstowymi z głównych obszarów tematycznych w zakresie języka A (polskiego), B (angielskiego) i C (rosyjskiego) w ramach oferowanych par języków.

C: kompetencja translatorska (profil zawodowy):

1. Umiejętność przekładu pisemnych tekstów specjalistycznych z głównych obszarów tematycznych gospodarki, techniki, prawa, kultury i polityki dotyczącą stosownego praktycznego przetwarzania różnego rodzaju wzorców tekstowych występujących w tych obszarach w ramach oferowanych par języków; angielski z rosyjskim

2. Umiejętność ustnego tłumaczenia specjalistycznych tekstów pisemnych (tłumaczenie awista) z głównych obszarów tematycznych (jak wyżej) w ramach czterech trybów transferowania: symulacji, deskrypcji, eksplikacji i syntezy w ramach oferowanych par języków; angielski z rosyjskim

3. Umiejętność tłumaczenia konsekutywnego (następczego) tekstów ustnych z głównych obszarów tematycznych (jak wyżej) w ramach czterech trybów transferowania: symulacji, deskrypcji, eksplikacji i syntezy, przy zastosowaniu odpowiedniego systemu notacyjnego i w obrębie oferowanych par języków; angielski z rosyjskim

4. Stała gotowość do podnoszenia własnych kompetencji poprzez aktualizację wiedzy, rozwijanie nowych umiejętności i poszukiwanie nowych rozwiązań.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)