Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie, stacjonarne 1 stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: L-PNSKT-LS
Nazwa: Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie, stacjonarne 1 stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie, 6 semestrów
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filologiczny (od 21/22) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od 00/01 do 20/21) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie - licencjat
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie swobodnie posługuje się językiem polskim i niemieckim w mowie i w piśmie na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ma uporządkowaną wiedzę i umiejętności badawcze w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauki o kulturze, interkulturowości, komunikacji oraz teorii przekładu w odniesieniu do realiów społeczno-politycznych i tradycji historyczno-kulturowych w obrębie obu języków. Zna i rozumie metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury. Dysponuje praktycznymi umiejętnościami translatorskimi, pozyskiwania i przetwarzania informacji, korzystania z narzędzi informatycznych niezbędnych w pracy tłumacza. Posługuje się leksyką zróżnicowaną stylistycznie i funkcjonalnie, słownictwem specjalistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem języka literatury, sztuki, mediów, przekazu prasowego, nowych technologii oraz turystyki. Jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury i administracji publicznej, fundacjach, wydawnictwach, ośrodkach krajowych i zagranicznych zajmujących się współpracą i promocją kultury polskiej i niemieckiej, w sektorze turystycznym, branży medialnej, firmach międzynarodowych, biurach tłumaczeń lub prowadząc własną działalność gospodarczą jako tłumacz tekstów specjalistycznych, użytkowych i artystycznych w zakresie języka polskiego i niemieckiego. Zdobyta przez absolwenta wiedza, kompetencje językowe, umiejętności społeczno-komunikacyjne i organizacyjne oraz otwartość na świat wpisana w charakter i przebieg studiów polsko-niemieckich przyczynią się do skutecznej realizacji zadań wymagających biegłej znajomości języka polskiego i niemieckiego w kontekstach kulturowych, zarówno na polu zawodowym jak i w kontaktach interpersonalnych.

Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Dalsze studia: (brak danych)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)