Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Portugalistyka, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: L-POR-2S
Nazwa: Portugalistyka, stacjonarne II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie, 4 semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: portugalistyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filologiczny (od 21/22) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od 00/01 do 20/21) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium - Portugalistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów magisterskich kierunku Portugalistyka (specjalność tłumaczeniowa) swobodnie włada językiem portugalskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Potrafi sprawnie posługiwać się językami specjalistycznymi, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Posiada pogłębioną teoretyczną wiedzę traduktologiczną oraz praktyczne umiejętności translatorskie. Wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu działań zawodowych. Ponadto cechuje go wysoki poziom ogólnej wiedzy humanistycznej oraz bardzo dobra znajomość zarówno zagadnień z zakresu językoznawstwa i współczesnej literatury portugalskojęzycznej, jak i współczesnych problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych Portugalii oraz krajów portugalskojęzycznych. Nabyta wiedza oraz pogłębiona znajomość języka predysponują absolwenta do podjęcia pracy w urzędach i przedsiębiorstwach związanych z krajami portugalskojęzycznymi, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka i wszechstronnej wiedzy o Portugalii oraz krajach portugalskojęzycznych. Zdobyty stopień zawodowy magistra uprawnia absolwenta do podjęcia dalszej nauki na studiach III stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)