Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Portugalistyka- studia portugalsko-brazylijskie, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: L-PPB-LS
Nazwa: Portugalistyka- studia portugalsko-brazylijskie, stacjonarne pierwszego stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie, ilość semestrów: 6
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: portugalistyka - studia portugalsko-brazylijskie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filologiczny (od 21/22) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od 00/01 do 20/21) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - Portugalistyka - studia portugalsko-brazylijskie
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów licencjackich kierunku Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskie posiada znajomość języka portugalskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz obszerną wiedzę na temat kultury Portugalii i krajów portugalskojęzycznych. Ma podstawową wiedzę oraz umiejętności badawcze w zakresie teorii językoznawstwa, literaturoznawstwa, przekładu oraz różnorodności kulturowej krajów portugalskojęzycznych. Legitymuje się kompetencjami językowymi potrzebnymi w pracy między innymi w przedsiębiorstwach, placówkach dyplomatycznych, biurach podróży, redakcjach, wydawnictwach i placówkach kultury oraz szeroko pojętym sektorze usług, w których wymagana jest dobra znajomość języka portugalskiego. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku portugalskim, analizy i tłumaczenia specjalistycznych dokumentów i tekstów z dziedziny ekonomii i marketingu, finansów, prawa, polityki, a także tekstów technicznych i przyrodniczych, tłumaczenia negocjacji, prezentacji biznesowych oraz wystąpień publicznych. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)