Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Romanistyka, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: L-RO-2S
Nazwa: Romanistyka, stacjonarne II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie, ilość semestrów: 4
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: romanistyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filologiczny (od 21/22) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od 00/01 do 20/21) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium - Romanistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent romanistyki (studia drugiego stopnia, specjalność język francuski, specjalizacja tłumaczeniowa) swobodnie włada językiem francuskim w mowie i piśmie na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz wykazuje się znajomością języka obcego kontynuowanego w typowych sytuacjach komunikacyjnych na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Prezentuje gruntowną wiedzę oraz umiejętności badawcze w zakresie teorii języka, przekładu, literaturoznawstwa, cywilizacji i kultury Francji oraz krajów frankofońskich. Potrafi tłumaczyć różnogatunkowe teksty (literackie, specjalistyczne: prawne, ekonomiczne, techniczne, dyskursu medialnego). Ma świadomość roli tłumacza wobec wyzwań współczesnej cywilizacji oraz specyfiki kulturowej społeczeństw krajów frankofońskich. Wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu działań profesjonalnych. Potrafi identyfikować i analizować własne zadania związane z wykonywanym zawodem. Ceni tradycję i dziedzictwo kulturowe krajów romańskiego obszaru językowego. Ma przygotowanie do pracy w biurach tłumaczeń, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z Francją i krajami frankofońskimi, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających gruntownej znajomości języka i kultury francuskiej. Uzyskane kompetencje pozwalają mu pełnić rolę popularyzatora kultury krajów romańskich.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)