Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie cyfrowe w animacji kultury, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: L-TCAK-2S
Nazwa: Technologie cyfrowe w animacji kultury, stacjonarne II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie, ilość semestrów: 4
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: technologie cyfrowe w animacji kultury
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filologiczny (od 21/22) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od 00/01 do 20/21) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium- Technologie cyfrowe w animacji kultury
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia posiada szerokie kompetencje cyfrowe umożliwiające animowanie różnych zjawisk w obszarze kultury – zwłaszcza w cyberprzestrzeni: jej wytwarzanie, przetwarzanie, zarządzanie i komunikowanie oraz sprawne posługiwanie się cyfrowymi technologiami do zdobywania i przetwarzania informacji, komunikowania się za pomocą aplikacji internetowych i potrafi tworzyć multimedia. Absolwent kierunku ma opanowane podstawy programowania oraz tworzenia stron internetowych, jest w stanie analizować zasoby Internetu (big data) i diagnozować trendy kulturowe, wizualizować dane i informacje, pisać teksty dla portali internetowych, promować wydarzenia kulturalne za pomocą nowych mediów w Internecie. Szeroka oferta praktyk w najważniejszych instytucjach kultury takich, jak: Teatr NN, Centrum Spotkania Kultur czy medialaby, a także realizacje różnych projektów na poszczególnych przedmiotach studiów umożliwia szybszy i efektywniejszy start zawodowy. Wyróżniający się absolwenci są włączani w skład zespołów badawczych realizujących projekty z dziedziny wizualizacji, grafiki, animacji i gier komputerowych.

Absolwent studiów ,,Technologie cyfrowe w animacji kultury’’ jest przygotowany do podjęcia pracy w: redakcjach portali internetowych, nowych mediach, nowoczesnych placówkach kulturalnych wykorzystujących szeroko technologie ICT, cyfrowych muzeach, agencjach reklamowych uprawiających marketing internetowy, zespołach przygotowujących oprogramowanie i aplikacje desktopowe oraz mobilne, szkolnictwie, a także pracy naukowo-badawczej w zakresie humanistyki cyfrowej.

Studia ,,Technologie cyfrowe w animacji kultury’’ w sposób zbalansowany dostarczają umiejętności praktycznych (programowanie, animowanie i modelowanie zjawisk i obiektów kulturowych) połączonych z pogłębioną wiedzą dotyczącą funkcjonowania różnych sfer kultury współczesnej. Wymienione cechy i umiejętności wzmacniane są tzw. kompetencjami miękkimi dotyczącymi komunikacji werbalnej i niewerbalnej - także w kontekście międzykulturowym, do których przykłada się coraz większą wagę, a także umiejętnością pracy w grupie i to zarówno w środowisku fizycznych, jak i wirtualnym (zdalnie, online). Najlepsi Absolwenci Technologii cyfrowych w animacji kultury mają możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia w zakresie kulturoznawstwa.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)