Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ukrainistyka, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: L-U-LS
Nazwa: Ukrainistyka, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: ukrainistyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filologiczny (od 21/22) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od 00/01 do 20/21) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - Ukrainistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Ukrainistyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia, specjalność „język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej” potrafi swobodnie posługiwać się językiem ukraińskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, drugim językiem słowiańskim (rosyjski) na poziomie A2 ESOKJ oraz językiem zachodnioeuropejskim na poziomie B2 ESOKJ. Posiada usystematyzowaną rozległą wiedzę z zakresu historii, języka, literatury i kultury ukraińskiej, wiedzę z zakresu obsługi administracyjno-celnej i turystyki oraz pogłębiony zasób informacji o współczesnych realiach Ukrainy. Absolwent ma umiejętność rozpoznawania, rozumienia, analizowania i interpretowania zróżnicowanych zjawisk związanych z Ukrainą w oparciu o poszanowanie historii, tradycji i różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej. Wszystko to predysponuje absolwenta do podjęcia pracy w instytucjach międzynarodowych, urzędach celnych, urzędach i przedsiębiorstwach zorientowanych na kontakty z Ukrainą, placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego/celnego, a także w sektorze usług turystycznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)