Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Fizyka, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MFI-F-LS
  Nazwa: Fizyka, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: fizyka
Kierunki do
wyboru:
fizyka astrofizyka
fizyka biofizyka molekularna i medyczna
fizyka bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
fizyka fizyka doświadczalna
fizyka fizyka z matematyką
fizyka nanotechnologia
fizyka fizyka środowiska
fizyka fizyka teoretyczna
fizyka fizyka teoretyczna i astrofizyka
Jednostki: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Fizyka
II semestr, Fizyka
III semestr, Fizyka
IV semestr, Fizyka
V semestr, Fizyka
VI semestr, Fizyka

Pozostałe toki nauczania

III semestr, astrofizyka
IV semestr, astrofizyka
V semestr, astrofizyka
VI semestr, astrofizyka
III semestr, biofizyka molekularna i medyczna
IV semestr, biofizyka molekularna i medyczna
V semestr, biofizyka molekularna i medyczna
VI semestr, biofizyka molekularna i medyczna
III semestr, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
IV semestr, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
V semestr, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
VI semestr, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
III semestr, fizyka doświadczalna
IV semestr, fizyka doświadczalna
V semestr, fizyka doświadczalna
VI semestr, fizyka doświadczalna
I semestr, fizyka z matematyką
II semestr, fizyka z matematyką
III semestr, fizyka z matematyką
IV semestr, fizyka z matematyką
V semestr, fizyka z matematyką
VI semestr, fizyka z matematyką
III semestr, nanotechnologia
IV semestr, nanotechnologia
V semestr, nanotechnologia
VI semestr, nanotechnologia
III semestr, fizyka środowiska
IV semestr, fizyka środowiska
V semestr, fizyka środowiska
VI semestr, fizyka środowiska
III semestr, fizyka teoretyczna
IV semestr, fizyka teoretyczna
V semestr, fizyka teoretyczna
VI semestr, fizyka teoretyczna
III semestr, fizyka teoretyczna i astrofizyka
IV semestr, fizyka teoretyczna i astrofizyka
V semestr, fizyka teoretyczna i astrofizyka
VI semestr, fizyka teoretyczna i astrofizyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Fizyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień fizyki teoretycznej i astrofizyki. Absolwent dysponował będzie umiejętnością interpretacji i ilościowego opisu zjawisk fizycznych. Absolwent posiadał będzie także podstawową wiedzę i umiejętności związane z użytkowaniem oraz oprogramowaniem sprzętu komputerowego, umiejętność znajdowania informacji w literaturze i bazach danych, a także będzie znał elementy programowania i posługiwania się różnymi technikami wspomagającymi prace fizyka i astrofizyka. Ponadto, absolwent władał będzie językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej.

Ponadto absolwenci będą przygotowani do pracy w firmach wymagających ogólnego wykształcenia z fizyki będącej dobrą bazą do uzupełnienia, poprzez kursy specjalistyczne, umiejętności wymaganych przez pracodawcę.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować kształcenie w Instytucie Fizyki UMCS na kierunku fizyka, na studiach drugiego stopnia (magisterskich). W szczególności specjalizacja przygotowuje kandydatów na fizykę teoretyczną.

Licencjat w ramach specjalności ‘Fizyka teoretyczna i astrofizyka’ znacznie ułatwia dalsze kształcenie na studiach magisterskich w zakresie fizyki teoretycznej oraz po ich ukończeniu na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w ramach Studium Doktoranckiego Fizyki, działającego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz w innych placówkach naukowych w kraju i za granicą.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.