Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka, niestacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: MFI-I-2N
Nazwa: Informatyka, niestacjonarne II stopnia
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: informatyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
informatyka technologie informatyczne
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Informatyka
Uprawnienia zawodowe:

Student musi posiadać wrodzone uzdolnienia matematyczne, fizyczne i elektroniczne, aby mógł twórczo w swojej przyszłej pracy zawodowej wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne lub brać bezpośredni udział w ich rozwoju. Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadać:

" umiejętność projektowania i realizacji systemów informatycznych,

" umiejętność kierowania zespołami informatycznymi,

" przygotowanie do pracy naukowo-badawczej i naukowo-dydaktycznej,

Absolwent wdrożony będzie do ustawicznego kształcenia i pogłębiania swoich wiadomości z zakresu najnowszych osiągnięć teorii i technologii informatycznych.

Absolwent może pracować m.in. jako programista, projektant, administrator sieci komputerowej, konsultant, kierownik zespołu, kierownik projektu, ma również przygotowanie niezbędne do pracy na stanowiskach naukowo-dydaktycznych i naukowo-badawczych na uczelniach, jednostkach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0