Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: MFI-M-LS
Nazwa: Matematyka, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: matematyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
matematyka biomatematyka
matematyka specjalność finansowa i ubezpieczeniowa
matematyka specjalność informatyczna
matematyka statystyczna analiza danych
matematyka matematyka teoretyczna
matematyka zastosowania matematyki
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - Matematyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Matematyka ma wykształcenie matematyczne i umiejętność abstrakcyjnego myślenia, które umożliwiają kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku Matematyka lub na kierunkach pokrewnych. Potrafi tworzyć i analizować proste modele matematyczne i wnioskować na ich podstawie. Posiada umiejętność poprawnej argumentacji oraz komunikacji z wykorzystaniem precyzji i ścisłości języka matematycznego. Zna i potrafi wykorzystać matematyczne i statystyczne programy komputerowe. Umie pracować w zespole oraz indywidualnie, w tym realizować proces samokształcenia ustawicznego. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Matematyka może znaleźć zatrudnienie w sektorze bankowym, finansowym i ubezpieczeniowym, w firmach zajmujących się analizą danych, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz w przemyśle.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0