Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauczanie matematyki i informatyki, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: MFI-NMI-2S
Nazwa: Nauczanie matematyki i informatyki, stacjonarne II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie, 4 semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Nauczanie matematyki i informatyki
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Nauczanie matematyki i informatyki
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Nauczanie matematyki i informatyki ma gruntowne wykształcenie w zakresie poznanych działów matematyki i informatyki. Ma przygotowanie merytoryczne, psychologiczne, pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich typów. Zdobytą wiedzę merytoryczną potrafi wykorzystać do efektywnej realizacji działań pedagogicznych. Umie organizować pracę szkolną i pozaszkolną uczniów oraz kierować ich pracą indywidualną i zespołową. Potrafi skutecznie korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w swojej pracy nauczyciela oraz w procesie samodoskonalenia. Potrafi uzupełniać i dostosowywać swoją wiedzę i umiejętności do zmieniających się warunków nauczania. Posługuje się oprawną polszczyzną i co najmniej jednym językiem obcym, również w zakresie specjalistycznej terminologii matematycznej i informatycznej. Absolwent tego kierunku może podjąć pracę jako nauczyciel, a także pracę na stanowiskach wymagających wiedzy matematycznej lub kompetencji informatycznych.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0