Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: POL-D-2S
  Nazwa: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Kierunki do
wyboru:
archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo on-line
dziennikarstwo i komunikacja społeczna public relations
dziennikarstwo i komunikacja społeczna redaktorska
Jednostki: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
II semestr, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
III semestr, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
IV semestr, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Pozostałe toki nauczania

II semestr digital media
III semestr digital media
IV semestr digital media
II semestr, Dziennikarstwo on-line
III semestr, Dziennikarstwo on-line
IV semestr, Dziennikarstwo on-line
II semestr, Public Relations
III semestr, Public Relations
IV semestr, Public Relations
II semestr, redaktorska
III semestr, redaktorska
IV semestr, redaktorska

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.