Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Produkcja medialna, studia stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: POL-PM-2S
  Nazwa: Produkcja medialna, studia stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie, 4 semestry
Kierunki: produkcja medialna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Produkcja medialna
II semestr, Produkcja medialna

Pozostałe toki nauczania

II semestr, Produkcja w branży gier
III semestr, Produkcja w branży gier
IV semestr, Produkcja w branży gier
II semestr, Produkcja wydarzenia multimedialnego
III semestr, Produkcja wydarzenia multimedialnego
IV semestr, Produkcja wydarzenia multimedialnego
II semestr, Realizacja filmowo-telewizyjna
III semestr, Realizacja filmowo-telewizyjna
IV semestr, Realizacja filmowo-telewizyjna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Produkcja medialna
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent ma wiedzę i umiejętności z zakresu specjalistycznych przedmiotów dotyczących zróżnicowanych aspektów funkcjonowania multimediów, w tym: historii mediów, działania systemów medialnych, gatunków dziennikarskich, języka komunikacji społecznej, prawa mediów. Zna historyczne i współczesne naukowe poglądy na temat społecznych uwarunkowań i skutków działania mediów. Rozumie rolę mediów dla funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz cele pracy dziennikarskiej ze szczególnym uwzględnieniem zasad etyki i rzetelności dziennikarskiej.

Studia zapewniają przygotowanie w zakresie realizacji utworów multimedialnych, kreowania i realizacji wydarzeń multimedialnych ( w tym spektakli teatralnych, telewizyjnych, wydarzeń internetowych, wydarzeń w przestrzeni miejskiej itd.), kreowania narracji w zakresie gier , a także przygotowanie warsztatowe do redagowania tekstów z zakresu dziennikarstwa growego oraz tekstu reklamowych z uwzględnieniem specyfiki mediów drukowanych i elektronicznych.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.