Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: POL-SM-2S
  Nazwa: Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: stosunki międzynarodowe
Kierunki do
wyboru:
stosunki międzynarodowe projekty międzynarodowe
stosunki międzynarodowe pozaeuropejskie studia regionalne
stosunki międzynarodowe dyplomacja
stosunki międzynarodowe dyplomacja ekonomiczna
stosunki międzynarodowe międzynarodowy marketing terytorialny
Jednostki: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Stosunki międzynarodowe
II semestr, Stosunki międzynarodowe
III semestr, Stosunki międzynarodowe
IV semestr, Stosunki międzynarodowe

Pozostałe toki nauczania

II semestr dyplomacja ekonomiczna
III semestr dyplomacja ekonomiczna
IV semestr dyplomacja ekonomiczna
II semestr.Międzynarodowy marketing terytorialny
III semestr.Międzynarodowy marketing terytorialny
IV semestr.Międzynarodowy marketing terytorialny
II semestr, projekty międzynarodowe
III semestr, projekty międzynarodowe
IV semestr, projekty międzynarodowe
II semestr, pozaeuropejskie studia regionalne
III semestr, pozaeuropejskie studia regionalne
IV semestr, pozaeuropejskie studia regionalne
II semestr, dyplomacja
III semestr, dyplomacja
IV semestr, dyplomacja

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Stosunki międzynarodowe
Uprawnienia zawodowe: (tylko po angielsku)

The graduate of 2nd level MA course in the field of International Relations, specialty: International programmes possesses expanded interdisciplinary knowledge – in comparison to the studies of the 1st level - concerning the sphere of international relations, especially in the field of economic , social, political and legal issues. At the same time, the graduate of specialty” International programmes” possesses a vast theoretical and practical knowledge of management of international programmes with special consideration of European Union programmes. He/she knows theory and practice of international relations and theory and practice of undertaking political and economic decisions. He/she possesses analytical and methodological skills which enable him/her to work at posts that require conscious, rational and correct evaluation and opinion and possesses instilled habits of personal responsibility and initiative. He/she is prepared to work in: institutions and companies connected with international trade; international organizations and institutions; units of state administration connected with foreign and economic policy; research centers dealing with international relations – especially in gaining European funds. He/she possesses habits of continuous education and professional development. The graduate is prepared for 3rd degree studies (doctoral courses).

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.