Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Praca socjalna, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: PS-PRS-LS
  Nazwa: Praca socjalna, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: praca socjalna
Kierunki do
wyboru:
praca socjalna praca z rodziną
praca socjalna profilaktyka społeczna
Jednostki: Wydział Pedagogiki i Psychologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Praca socjalna
II semestr, Praca socjalna
III semestr, Praca socjalna
IV semestr, Praca socjalna
V semestr, Praca socjalna
VI semestr, Praca socjalna

Pozostałe toki nauczania

III semestr, Praca z rodziną
IV semestr, Praca z rodziną
V semestr, Praca z rodziną
VI semestr, Praca z rodziną
III semestr, Profilaktyka społeczna
IV semestr, Profilaktyka społeczna
V semestr, Profilaktyka społeczna
VI semestr, Profilaktyka społeczna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

wyniki egzaminu maturalnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Praca socjalna
Licencjat - Praca socjalna
Licencjat - Praca socjalna
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów na kierunku Praca socjalna posiada podstawową wiedzę, pozwalającą na rozumienie specyfiki zawodu pracownika socjalnego. Ma kompetencje niezbędne do wykorzystania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pomocowej w odniesieniu do jednostek i grup. Umiejętnie komunikuje się ze specjalistami oraz z osobami spoza grona specjalistów. Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, refleksyjnością oraz postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności.

Posiada pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent może być zatrudniony w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, tj. regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, w środowiskowych domach samopomocy i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jest także przygotowany do pracy w placówkach nie należących do systemu pomocy społecznej, jak np. w placówkach opieki zdrowotnej zakładzie karnym, w instytucjach rynku pracy oraz w organizacjach pozarządowych.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.