Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Chemia techniczna, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZP-CT-IS
  Nazwa: Chemia techniczna, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 4-letnie
Kierunki: chemia techniczna
Kierunki do
wyboru:
chemia
Jednostki: Wydział Zamiejscowy w Puławach (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Chemia techniczna
II semestr, Chemia techniczna
III semestr, Chemia techniczna
IV semestr, Chemia techniczna
V semestr, Chemia techniczna
VI semestr, Chemia techniczna
VII semestr, Chemia techniczna
VIII semestr, Chemia techniczna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

wyniki egzaminu maturalnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Inżynier-Chemia techniczna
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz umiejętności profesjonalnego, efektywnego ich wykorzystania w praktyce. Nabywa kwalifikacje do tworzenia koncepcji oraz prowadzenia badań w dziedzinach związanych ze specjalnością technologii procesów chemicznych, analityki chemicznej, a w szczególności chemii i technologii nawozów i związków azotowych, agrochemii, inżynierii chemicznej, inżynierii reaktorów chemicznych, ekstrakcji nadkrytycznej czy ochrony środowiska. Dzięki nabytym kwalifikacjom absolwent będzie gotowy do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych , biurach projektowych, w przemyśle chemicznym, ośrodkach badawczo-rozwojowych i technologicznych instytucjach badawczych, na uczelniach i sektorach administracji i zarządzania. Dzięki aspektowi praktycznemu studiów absolwent nabywa umiejętności niezbędnych do projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń technicznych. Absolwent powinien posiadać umiejętności pracy i kierowania zespołem, a także komunikacji interpersonalnej .

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.