Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

public relations i doradztwo medialne, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZP-PR-LS
  Nazwa: public relations i doradztwo medialne, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: public relations i doradztwo medialne
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Zamiejscowy w Puławach (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Public relations i doradztwo medialne
II semestr, Public relations i doradztwo medialne
III semestr, Public relations i doradztwo medialne
IV semestr, Public relations i doradztwo medialne
V semestr, Public relations i doradztwo medialne
VI semestr, Public relations i doradztwo medialne

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

wyniki egzaminu maturalnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat- Public Relations i doradztwo medialne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku PUBLIC RELATIONS I DORADZTWO MEDIALNE otrzymuje gruntowną wiedze akademicką, zaś wykształcenie ogólnorozwojowe uzupełnione jest specjalistyczną wiedzą z zakresu komunikowania społecznego. Duża ilość przedmiotów specjalistycznych, pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy i wykształcenie umiejętności i kompetencji ułatwiających funkcjonowanie w konkurencyjnym otoczeniu zawodowym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach, dla których relacje z otoczeniem odgrywają zasadniczą rolę oraz zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.