Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Geografia, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: Z-G-LS
  Nazwa: Geografia, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: geografia
Kierunki do
wyboru:
geografia geomonitoring z ekofizjografią
geografia hydrometeorologia
geografia kartografia i geoinformacja
Jednostki: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przes. (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Geografia
II semestr, Geografia
III semestr, Geografia
IV semestr, Geografia
V semestr, Geografia
VI semestr, Geografia

Pozostałe toki nauczania

III semestr, geomonitoring z ekofizjografią
IV semestr, geomonitoring z ekofizjografią
V semestr, geomonitoring z ekofizjografią
VI semestr, geomonitoring z ekofizjografią
III semestr, hydrometeorologia
IV semestr, hydrometeorologia
V semestr, hydrometeorologia
VI semestr, hydrometeorologia
III semestr, kartografia i geoinformacja
IV semestr, kartografia i geoinformacja
V semestr, kartografia i geoinformacja
VI semestr, kartografia i geoinformacja

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

wyniki egzaminu dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Geografia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada kompleksową wiedzę o poszczególnych elementach środowiska geograficznego i mechanizmach ich funkcjonowania. Rozumie związki i zależności zachodzące w systemie człowiek -przyroda-gospodarka. Wyjaśnia zróżnicowanie przestrzeni geograficznej pod względem przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i politycznym, określa jego przyczyny i skutki. Rozumie zasady i cele racjonalnego zarządzania zasobami przestrzeni. Stosuje podstawowe metody pracy terenowej, przeprowadza pomiary i obserwacje poszczególnych elementów środowiska geograficznego. Pozyskuje informacje i dane na temat zjawisk i procesów geograficznych z różnych źródeł, przetwarza je z wykorzystaniem właściwych metod kartograficznych, matematycznych, statystycznych i geoinformacyjnych. Prezentuje wyniki analiz w formie pisemnej, ustnej i graficznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy: w instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach zajmujących sie środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem, zarządzaniem i ochroną, gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać sie językiem specjalistycznym w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.