Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Tourism management, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: Z-TM-LS
  Nazwa: Tourism management, stacjonarne, I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie, ilość semestrów: 6
Kierunki: tourism management
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przes. (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Tourism management
II semestr, Tourism management
III semestr, Tourism management
IV semestr, Tourism management
V semestr, Tourism management
VI semestr, Tourism management

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Tourism management
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do obsługi sektora turystycznego. Absolwent rozumie różnorodne warunki zjawisk turystycznych w zróżnicowanych środowiskach przyrodniczych i kulturowych.

Dalsze studia:

Ukończenie studiów umożliwia dalsze uczestnictwo w studiach magisterskich na kierunku turystyka i inne kierunki społeczne, a także na studiach podyplomowych z zakresu turystyki i hotelarstwa.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształceniadla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.