Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Turystyka i rekreacja, niestacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: Z-TR-2N
  Nazwa: Turystyka i rekreacja, niestacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: turystyka i rekreacja
Kierunki do
wyboru:
turystyka i rekreacja gospodarowanie zasobami turystycznymi
turystyka i rekreacja organizacja i obsługa ruchu turystycznego
Jednostki: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przes. (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Turystyka i rekreacja
II semestr, Turystyka i rekreacja
III semestr, Turystyka i rekreacja
IV semestr, Turystyka i rekreacja

Pozostałe toki nauczania

II semestr, gospodarowanie zasobami turystycznymi
III semestr, gospodarowanie zasobami turystycznymi
IV semestr, gospodarowanie zasobami turystycznymi
II semestr, organizacja i obsługa ruchu turystycznego
III semestr, organizacja i obsługa ruchu turystycznego
IV semestr, organizacja i obsługa ruchu turystycznego

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Turystyka i rekreacja
Uprawnienia zawodowe:

Student zdobywa rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę oraz umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menedżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji. Wiedzę ugruntowuje w wybranej specjalności:

-organizacja i obsługa ruchu turystycznego

lub-gospodarowanie zasobami turystycznymi.

Absolwent jest dobrze przygotowany do podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji oraz zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi. Umie współpracować z ludźmi i kierować zespołami ludzkimi. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych, oraz w administracji rządowej i samorządowej.

Absolwent posiada umiejętności organizowania i prowadzenia badań naukowych, wykonywania ekspertyz oraz opracowywania strategii rozwoju turystyki na różnych szczeblach administracji. Jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.