Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Turystyka i rekreacja, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: Z-TR-2S
  Nazwa: Turystyka i rekreacja, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: turystyka i rekreacja
Kierunki do
wyboru:
turystyka i rekreacja gospodarowanie zasobami turystycznymi
turystyka i rekreacja geoturystyka
turystyka i rekreacja organizacja i obsługa ruchu turystycznego
turystyka i rekreacja planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji
turystyka i rekreacja rekreacja ruchowa i zdrowotna
turystyka i rekreacja turystyka dzieci i młodzieży
turystyka i rekreacja turystyka zdrowotna
turystyka i rekreacja zarządzanie w hotelarstwie
Jednostki: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przes. (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Turystyka i rekreacja
II semestr, Turystyka i rekreacja
III semestr, Turystyka i rekreacja
IV semestr, Turystyka i rekreacja

Pozostałe toki nauczania

II semestr, gospodarowanie zasobami turystycznymi
III semestr, gospodarowanie zasobami turystycznymi
IV semestr, gospodarowanie zasobami turystycznymi
I semestr, geoturystyka
II semestr, geoturystyka
III semestr, geoturystyka
IV semestr, geoturystyka
II semestr, organizacja i obsługa ruchu turystycznego
III semestr, organizacja i obsługa ruchu turystycznego
IV semestr, organizacja i obsługa ruchu turystycznego
I semestr, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji
II semestr, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji
III semestr, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji
IV semestr, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji
II semestr, rekreacja ruchowa i zdrowotna
III semestr, rekreacja ruchowa i zdrowotna
IV semestr, rekreacja ruchowa i zdrowotna
I semestr, turystyka dzieci i młodzieży
II semestr, turystyka dzieci i młodzieży
III semestr, turystyka dzieci i młodzieży
IV semestr, turystyka dzieci i młodzieży
I semestr, turystyka zdrowotna
II semestr, turystyka zdrowotna
III semestr, turystyka zdrowotna
IV semestr, turystyka zdrowotna
I semestr, zarządzanie w hotelarstwie
II semestr, zarządzanie w hotelarstwie
III semestr, zarządzanie w hotelarstwie
IV semestr, zarządzanie w hotelarstwie

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Turystyka i rekreacja
Magisterium - Turystyka i rekreacja
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.