Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Turystyka i rekreacja, niestacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: Z-TR-LN
  Nazwa: Turystyka i rekreacja, niestacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: turystyka i rekreacja
Kierunki do
wyboru:
turystyka i rekreacja organizacja i obsługa ruchu turystycznego
turystyka i rekreacja regionalna gospodarka turystyczna
Jednostki: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przes. (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Turystyka i rekreacja
II semestr, Turystyka i rekreacja
III semestr, Turystyka i rekreacja
IV semestr, Turystyka i rekreacja
V semestr, Turystyka i rekreacja
VI semestr, Turystyka i rekreacja

Pozostałe toki nauczania

III semestr, organizacja i obsługa ruchu turystycznego
IV semestr, organizacja i obsługa ruchu turystycznego
V semestr, organizacja i obsługa ruchu turystycznego
VI semestr, organizacja i obsługa ruchu turystycznego
III semestr, regionalna gospodarka turystyczna
IV semestr, regionalna gospodarka turystyczna
V semestr, regionalna gospodarka turystyczna
VI semestr, regionalna gospodarka turystyczna

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Turystyka i rekreacja
Uprawnienia zawodowe:

Student zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz zagadnień związanych z ochroną i gospodarowaniem zasobami środowiska. Jest zaznajamiany z problematyką organizacyjno-prawną w turystyce i

rekreacji oraz ogólnogeograficzną. Wiedzę ogólną ugruntowuje w wybranej specjalności:

"organizacja i obsługa ruchu turystycznego

"regionalna gospodarka turystyczna

Absolwent jest przygotowany do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji. Posiada umiejętności: organizowania pracy, podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, obsługiwania i nawiązywania kontaktów oraz komunikowania się ze specjalistami z branży turystycznej, a także planowania rozwoju infrastruktury turystycznej. Posiada umiejętność prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych,

fundacjach i stowarzyszeniach.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.