Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Pedagogiki i Psychologii - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Arteterapia z elementami psychologii twórczości
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
Diagnoza i terapia osób z autyzmem
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicz
Edukacja i terapia
Kompetencje wychowawcze
Mediacja szkolna i sądowa
Muzykoterapia
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne
Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika Specjalna
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzyst.społecznie
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
animacja kultury
pedagogika
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika specjalna
praca socjalna
psychologia

pokaż wszystkie kierunki studiów

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0