Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wydział Pedagogiki i Psychologii - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Arteterapia z elementami psychologii twórczości Arteterapia z elementami psychologii twórczości, niestacjonarne podyplomowe PS-!ARTEPS-P
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna Diagnoza i terapia neuropsychologiczna, niestacjonarne podyplomowe PS-!DTN-P
Diagnoza i terapia osób z autyzmem Diagnoza i terapia osób z autyzmem, niestacjonarne podyplomowe PS-!DTA-P
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicz Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej, niestacjonarne podyplomowe PS-!EWTP-P
Edukacja i terapia Edukacja i terapia, stacjonarne II stopnia w języku angielskim PS-ETA-2S
Kompetencje wychowawcze Kompetencje wychowawcze, niestacjonarne podyplomowe PS-!KW-P
Mediacja szkolna i sądowa Mediacja szkolna i sądowa, niestacjonarne podyplomowe PS-!MSS-P
Muzykoterapia Muzykoterapia, niestacjonarne podyplomowe PS-!MTER-P
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne Pedagogiczne studia kwalifikacyjne, niestacjonarne podyplomowe PS-!PSK-P
Pedagogika Marii Montessori Pedagogika Marii Montessori, niestacjonarne podyplomowe PS-!PMM-P
Pedagogika Specjalna Pedagogika Specjalna, niestacjonarne podyplomowe PS-!PEDSP-P
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzyst.społecznie Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie, niestacjonarne podyplomowe PS-!PEDRSNS-P
Praca socjalna Praca socjalna, stacjonarne I stopnia PS-PRSO-LS
animacja kultury Animacja kultury, stacjonarne I stopnia PS-AN-LS
Animacja kultury, stacjonarne II stopnia PS-AN-2S
animacja kultury Animacja kultury, stacjonarne I stopnia PS-ANO-LS
pedagogika Pedagogika, niestacjonarne I stopnia PS-PE-LN
Pedagogika, niestacjonarne II stopnia PS-PE-2N
Pedagogika, niestacjonarne III stopnia PS-PE-3N
Pedagogika, stacjonarne I stopnia PS-PE-LS
Pedagogika, stacjonarne II stopnia PS-PE-2S
Pedagogika, stacjonarne III stopnia PS-PE-3S
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, niestacjonarne I stopnia PS-PPW-LN
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, niestacjonarne II stopnia PS-PPW-2N
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, niestacjonarne jednolite magisterskie PS-PPW-MN
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne I stopnia PS-PPW-LS
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne II stopnia PS-PPW-2S
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne jednolite magisterskie PS-PPW-MS
pedagogika specjalna Pedagogika specjalna, niestacjonarne I stopnia PS-PES-LN
Pedagogika specjalna, niestacjonarne II stopnia PS-PES-2N
Pedagogika specjalna, stacjonarne I stopnia PS-PES-LS
Pedagogika specjalna, stacjonarne II stopnia PS-PES-2S
pedagogika specjalna, niestacjonarne jednolite magisterskie PS-PES-MN
pedagogika specjalna, stacjonarne jednolite magisterskie PS-PES-MS
praca socjalna Praca socjalna, niestacjonarne I stopnia PS-PRS-LN
Praca socjalna, niestacjonarne II stopnia PS-PRS-2N
Praca socjalna, stacjonarne I stopnia PS-PRS-LS
Praca socjalna, stacjonarne II stopnia PS-PRS-2S
psychologia Psychologia, niestacjonarne (wieczorowe) jednolite magisterskie PS-PS-MW
Psychologia, niestacjonarne III stopnia PS-PS-3N
Psychologia, niestacjonarne jednolite magisterskie PS-PS-MN
Psychologia, stacjonarne III stopnia PS-PS-3S
Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie PS-PS-MS

pokaż wszystkie kierunki studiów