Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogolnouniwersytecki„Magiczny" wpływ muzyki na psyche i ciało” PS-5-OGN
Kurs internetowy (KINT) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=11183
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 300
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2, K3 - aktywność na zajęciach oraz weryfikacja na podstawie wykonanych ćwiczeń
Uwagi: brak
Literatura:

1. Stachyra, K. (2017). Metoda Wizualizacji Kierowanej z Muzyką w kontekście terapeutycznym i edukacyjnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

2. Stachyra, K. (red.) (2014). Modele, metody i podejścia w muzykoterapii. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

3. Stachyra, K. (2020). Muzykoterapia – rozprawa z mitami…. "Ars inter Culturas" vol. 8, s. 293-304.

4. Stachyra, K. (red.) (2014). Podstawy muzykoterapii (Wyd. II). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1. Znajomość podstawowej literatury muzykoterapeutycznej K_W01

W2. Podstawowa wiedza o metodyce działań o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym K_W04; K_W19; K_W20

W3. Podstawowa wiedza o technikach muzykoterapii aktywnej i receptywnej K_W01

Umiejętności:

U1. Umiejętność planowania działań z wykorzystaniem terapeutycznych aspektów sztuki K_U01; K_U09

U2. Praktyczna umiejętność prawidłowej selekcji utworów do założonych celów K_U04; K_U11; K_U21

U3. Umiejętność prezentacji utworów muzycznych K_U19

Kompetencje:

K1. Podmiotowe traktowanie każdego człowieka K_K04; K_K05; K_K09

K2. Postawa kreatywna w realizacji zajęć z wykorzystaniem terapeutycznych aspektów kontaktu z muzyką K_K03

K3. Jest zainteresowany i uczestniczy w życiu kulturalnym K_K01; K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach oraz praca pisemna.

Zakres tematów:

1. Tajemnice oddziaływania muzyki na człowieka

2. Terapia muzyką, czyli kilka słów o muzykoterapii

3. Muzyka jako narzędzie do modyfikacji nastroju i pobudzenia

4. Znaczenie muzyki w edukacji i rozwoju - czy rzeczywiście wykorzystujemy jej potencjał?

5. Muzyka w działaniach relaksacyjnych

Metody dydaktyczne:

• film

• klasyczna metoda problemowa

• objaśnienie /wyjaśnienie

• pokaz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Stachyra 44/300 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)