Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wielkie procesy sądowe w dziejach PA-P-MS-WPS
Wykład monograficzny (WM) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Jak w części ogólnej sylabusa.
Literatura:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Efekty uczenia się:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pracy pisemnej studentów, napisanej w oparciu o tematykę przedstawioną na wykładzie.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Proces karny w ujęciu historycznym: od średniowiecza do XX wieku.

2. Proces czarownic z Salem jako przykład postępowania inkwizycyjnego.

3. Wielkie procesy Rewolucji Francuskiej - proces Robespierre’a.

4. Proces o moralność - sprawa Oskara Wilde’a oskarżonego o homoseksualizm przed sądem Anglii.

5. Słynne procesy II Rzeczypospolitej - proces poszlakowy Rity Gorgonowej

6. Proces „Titanica” - próba poszukiwania winnych katastrofy morskiej wszech czasów.

7. Procesy wielkich zbrodniarzy wojennych – sprawa Eichmanna.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, rozmowa kierowana, dyskusja, prezentacja multimedialna, praca z tekstami źródłowymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Szewczak-Daniel 34/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)