Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka (LOG) F-K.151
Laboratorium (LB) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Projekt własny, test
Literatura:

- Wieczorkowska G., Kochański P., Eljaszuk M. (2003) Statystyka: wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych. Warszawa, Scholar.

- Lissowski, G., Haman, J., Jasiński M. (2011). Podstawy statystyki dla socjologów. T1, Warszawa, Scholar.

- Lissowski, G., Haman, J., Jasiński M. (2011). Podstawy statystyki dla socjologów. T2, Warszawa, Scholar.

- Lissowski, G., Haman, J., Jasiński M. (2011). Podstawy statystyki dla socjologów. T3, Warszawa, Scholar.

- Walesiak M. (1996). Dopuszczalne działania na liczbach w badaniach marketingowych z punktu widzenia skal pomiarowych, Informatyka i Ekonometria.

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W13, K_W16

Umiejętności: K_U19

Kompetencje społeczne: K_K07

Zakres tematów:

Historia i miejsce statystyki w badaniach naukowych

Podstawowe pojęcia

Struktura badania statystycznego

Opis rozkładu statystycznego – parametry pozycyjne, średnie, rozproszenia.

Zależności statystyczne między dwoma zmiennymi

Zależności statystyczne między wieloma zmiennymi

Wnioskowanie statystyczne

Metody dydaktyczne:

Prezentacja, biblioteki R lub python, baza danych European Social Survey

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 14:40 - 16:10, (sala nieznana)
Kamil Filipek 16/15 szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Kamil Filipek 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)