Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna POL-PRZ-LS-TI
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=16643
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Wykonywanie konkretnych zadań z wyszukiwania informacji oraz projektów przy użyciu narzędzi internetowych na oceny.
Uwagi: Zajęcia prowadzone są też przez Wirtualny Kampus UMCS.
Literatura:

Gurbiel E., Krupicka H., Sysło M.M. Powiązania technologii informacyjnej z edukacją medialną. Materiały II Konferencji, „Media a Edukacja”, Poznań 1998, 353-361.

Krok E., Rola i znaczenie technologii informacyjnej w edukacji, „Zeszyty Naukowe. Studia Informatica”, 2014, nr 35, s.53-64.

Sysło M.M., Technologia informacyjna a edukacja medialna. Materiały V Konferencji, „Media w Kulturze, Nauce i Oświacie”, Tarnów – Krynica 20-22.10.1997; zob. również „Edukacja Medialna”, 1/1998.

Sysło M.M., Rozwój technologii informacyjnej a edukacja – stan, kierunki, wyzwania, w: Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej. Perspektywy informatyczne egzaminów szkolnych, red. B. Niemierko, G. Szyling, Gdańsk 2005.

Wykorzystanie technologii informacyjnych w edukacji https://www.space4living.pl/wykorzystanie-technologii-informacyjnych-w-edukacji/

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (podstawą oceny są przesyłane zadania oraz projekty przez Wirtualny Kampus UMCS)

Zakres tematów:

1. Wyszukiwanie informacji: wyszukiwarki, multiwyszukiwarki naukowe, biblioteczne

2. Bazy danych i bibliograficzne, portale edukacyjne – wyszukiwanie informacji

3. Biblioteki cyfrowe polskie i światowe (wybrane zasoby)

4. Padlet - wirtualna tablica informacyjna (pozyskiwanie i wizualizacja informacji)

5. Prezentacja w programie Emaze

6. Mapy myśli – darmowe narzędzia do gromadzenia i wizualizacji informacji (Coggle, MindMup)

7. Aplikacja LearningApps – narzędzie wykorzystywane w edukacji

8. Projektowanie i edycja komiksów przy użyciu narzędzi online: Witty Comics, PIXTON

9. REMIKS W KULTURZE - Projekt prezentacji w programie PIKTOCHART oraz REMIKS/KOLAŻ fotografii w programach Funny Photo oraz PhotoCollage

10. Projektowanie druków okazjonalnych (plakat, ulotka, folder) w programie Canva

11. Blendspace – program do gromadzenia, wizualizacji i sprawdzenia wiedzy (quiz)

12. Quizlet do tworzenia fiszek i gier

13. Zarządzanie bibliografią – Mendeley: menadżer bibliografii: gromadzenie i pozyskiwanie informacji

14. Kreatywne CV i list motywacyjny - projektowanie

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, burza mózgów, metoda projektu, pogadanka, prezentacja multimedialna (MS PowerPoint, Emaze)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Kida-Bosek 10/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Grażyna Piechota 20/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Krystyna Kwapisiewicz-Hudzik 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)