Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna F-EU.33
Wykład (W) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: egzamin pisemny
Uwagi: Zajęcia prowadzone zdalnie w aplikacji Teams.
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Aronson E., Akert Robin M., Wilson D. Timothy, Psychologia Społeczna. Serce i umysł, wiele wydań.

2. Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów, red. E. Aronson, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

[rozdziały adekwatne do tematów wykładów i konwersatoriów]

Literatura uzupełniająca:

1. Zimbardo Ph., Efekt Lucyfera Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.

2. Aronson, E., Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające. Historyczne uwarunkowania powstania psychologii społecznej.

2. Czym zajmuje się psychologia społeczna? Psychologia społeczna a mądrość ludowa, filozofia, inne nauki (socjologia, psychologia osobowości, antropologia).

3. Metodologia badań w psychologii społecznej.

4. Dysonans poznawczy i sposoby redukowania dysonansu poznawczego.

5. Poznanie społeczne. Jak światu, który nas otacza nadajemy sens? Schematy i heurystyki.

6. Poznanie społeczne. Posługiwanie się uproszczonymi metodami myślowymi w wydawaniu sądów społecznych.

7. W jaki sposób dochodzimy do rozumienia innych?

8. W jaki sposób poznajemy samych siebie?

9. Konformizm. Jak silną jest potrzeba społecznego konformizmu?

10. Postawy i zmiana postaw.

11. Jakie wnioski wypływają z filmowego zapisu ćwiczenia, które przeprowadziła J. Elliot - „Niebieskoocy”?

12. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja.

13. Agresja u człowieka.

14. Determinanty atrakcyjności interpersonalnej.

15. Psychokino [W trakcie semestru.]

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, wykład informacyjny, udział w debatach, udział w innych wydarzeniach społecznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Kuszyk-Bytniewska 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)