Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia formacji policyjnych PA-KR-LS-HFP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Jak w części ogólnej sylabusa.
Literatura:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Efekty uczenia się:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy ciągłej studentów i odpowiedź pozytywna na ponad połowę pytań na zaliczeniu ustnym. Prowadzący zadaje trzy pytania z puli zagadnień udostępnionych na Wirtualnym Kampusie UMCS.

Zakres tematów:

1. Modele formacji policyjnych, przemiany rozumienia pojęcia "policja" od epoki nowożytnej do współczesności - "policja" w sensie podmiotowym i przedmiotowym, policja administracyjna, uprawnienia policyjne podmiotów administrujących, dorobek policystyki;

2. Kształt ustrojowy formacji policyjnych w epoce nowożytnej. Uprawnienia formacji policyjnych na przykładzie norm penalizujących ciężkie przestępstwa policyjne XVIII wieku. Ewolucja zadań formacji policyjnych w związku z kodyfikacją prawa karnego i wprowadzeniem mieszanego procesu karnego. Zmiana statusu formacji policyjnych w państwie konstytucyjnym;

3. Specyfika służb bezpieczeństwa w systemach totalitarnych;

4. Formacje policyjne na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej;

5. Policja Państwowa w latach 1919-1939;

6. "Policja granatowa" i okupacyjne formacje policyjne w czasie II wojny światowej w Generalnym Gubernatorstwie;

7. Milicja Obywatelska i służby bezpieczeństwa PRL.

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna i zespołowa z tekstami źródłowymi i podręcznikowymi, rozmowa kierowana, dyskusja dydaktyczna. Zajęcia odbywają się na platformie MS Teams - kod dostępu do zespołu udostępnia prowadzący.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Seroka, Karol Dąbrowski 36/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Seroka, Karol Dąbrowski 34/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)