Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy logistyki PA-PB-PL
Wykład (W) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://kampus.umcs.pl
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin pisemny (test)
Uwagi: Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem platformy aplikacji Microsoft Teams oraz Wirtualny Kampus WE (test zaliczeniowy).
Literatura:

1. Blaik P. (red.), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Warszawa, 2014.

2. Blaik P. (red.), Efektywność logistyki, Warszawa 2016.

3. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (red.), Logistyka, Poznań 2009.

4. Coyle J., Bardi E. J., Zarządzanie logistyczne, Warszawa 2002.

5. Gołembska E., Bentyn Z., Gołembski M (red.), Logistyka usług, Warszawa 2017.

6. Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Warszawa 2010.

7. Gołembska E. (red.), Logistyka międzynarodowa, Warszawa 2014.

8. Grzybowska G., Podstawy logistyki, Warszawa 2009.

9. Kuriata A., Podstawy logistyki, Warszawa 2010.

10. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M, KolińskiA., Andrzejczyk P., Logistyka w jednostkach gospodarczych, Poznań 2015.

11. Skowronek Cz., Sarjusz Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Warszawa 2012.

12. Szymonik A., Technologie informatyczne w logistyce, Warszawa 2010.

13. Wieczerzycki W. (red.), E-logistyka, Warszawa 2012.

14. Andrzejczyk P., Rajczakowska E., Fajfer P., Podstawy logistyki w przykładach i ćwiczeniach, Poznań 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• Ma podstawową wiedzę z zakresu nauk o logistyce, rozumie jej źródła, powiązania i zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

• Zna metody, techniki i narzędzia właściwe dla zarządzania organizacjami i procesami logistycznymi, pozwalające na pozyskiwanie i analizę danych społeczno-gospodarczych w branży TSL.

• Zna podstawowe metody oceny efektywności i skuteczności organizacji w poszczególnych obszarach funkcjonalnych.

• Ma wiedzę o znaczeniu norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności organizacji (normy pracy, normy techniczne, normy procesowe, systemy norm jakości, standardy rachunkowości, itp.).

Umiejętności:

• Potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze zachodzące w branży TSL.

• Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych.

• Dostrzega potrzeby zmian w organizacji i opracowywania planu zarządzania zmianami.

Kompetencje społeczne:

• Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

• Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

• Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społeczno-gospodarczych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne, polityczne i społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z egzaminu pisemnego (test)

Zakres tematów:

1. Istota logistyki, definicja podstawowych pojęć

2. Historia, trendy i determinanty rozwoju logistyki biznesowej.

3. Charakterystyka podstawowych funkcji logistycznych

4. Zarządzanie logistyczne

5. Koszty logistyczne

6. Transport i Spedycja. Branża TSL

7. Magazynowanie. Obsługa w terminalach i centrach logistycznych

8. Zarządzanie łańcuchami dostaw

9. Zakupy i zaopatrzenie

10. Rola informacji i systemów identyfikacji w logistyce

11. Rozwój nowoczesnych form logistyki: e-logistyka, eco-logistyka.

Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny

• prezentacja multimedialna

• dyskusja dydaktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sergiusz Kuczyński 71/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0