Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo konkurencji PA-PB.17
Wykład (W) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: jak w części ogólnej
Uwagi: w roku akademickim 2021/22 przedmiot nie został uruchomiony
Literatura:

jak w części ogólnej

Efekty uczenia się:

jak w części ogólnej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru

Niedostateczny (2) - mniej niż 50%

Dostateczny (3) 51-60%

Dostateczny plus (3,5) 61-70%

Dobry (4) 71-80%

Dobry plus (4,5) 81-90%

Bardzo dobry (5) 91-100 %

Zakres tematów:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pojęcie i źródła prawa konkurencji. Prawo konkurencji w UE

- 2 godz.

2. Pojęcie i rodzaje konkurencji. Funkcje i cele konkurencji. Strategie i metody konkurowania - 2 godz.

3. Zakazy konkurencji - 2 godz.

4. Pojęcie i rodzaje czynów nieuczciwej konkurencji - 2 godz.

5. Czyny nieuczciwej konkurencji dotyczące oznaczenia przedsiębiorstwa oraz oznaczeń towarów lub usług - 2 godz.

6. Pomawianie i nieuczciwe zachwalanie. Zakazana i nieuczciwa reklama - 3 godz.

7. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Naśladownictwo produktów - 3 godz.

8. Utrudnianie dostępu do rynku. Nakłanianie do niewykonania lub rozwiązania umowy - 2 godz.

9. Czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie szczególnych metod sprzedaży towarów lub usług - 2 godz.

10. Pojęcie i rodzaje nieuczciwych praktyk rynkowych. Nieuczciwe praktyki rynkowe a czyny nieuczciwej konkurencji -

3 godz.

11. Dochodzenie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji i

nieuczciwych praktyk rynkowych – 2 godz.

12. Praktyki ograniczające konkurencję - pojęcie, rodzaje, sankcje

- 2 godz.

13. Koncentracje przedsiębiorców - pojęcie, rodzaje, kontrola

- 2 godz.

14. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów a czyny nieuczciwej konkurencji i nieuczciwe praktyki rynkowe

- 1 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny ,wykład problemowy,

prowadzenie zajęć online za pośrednictwem MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
5/75 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0