Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ubezpieczenia gospodarcze PA-PB-UG
Wykład (W) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: jak w części ogólnej sylabusa

Literatura:

jak w części ogólnej

Efekty uczenia się:

jak w części ogólnej

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru na platformie Wirtualny Kampus

powyżej 50% -3

powyżej 60% - 3,5

powyżej 70% - 4

powyżej 80% -4,5

powyżej 90% - 5

Zakres tematów:

1. Istota i kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia

2. Zawarcie umowy ubezpieczenia

3.Stronu umowy ubezpieczenia i podmioty związane ze stosunkiem prawnym ubezpieczenia

4. Świadczenie ubezpieczyciela i ochrona ubezpieczeniowa

5. Świadczenie pieniężne ubezpieczyciela

6. Świadczenie ubezpieczającego - zapłata składki ubezpieczeniowej

7. Powinności ubezpieczającego

8. Zakończenie stosunku prawnego ubezpieczenia

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy na platformie Teams połączony z prezentacją multimedialną i analizą kazusów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/75 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0