Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ustrój organów ochrony prawnej PA-PB-UOOP
Wykład (W) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: jak w części ogólnej sylabusa
Uwagi: Przedmiot nie uruchomił się
Literatura:

jak w części ogólnej sylabusa

Efekty uczenia się:

jak w części ogólnej sylabusa

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny testowy za pomocą platformy Wirtualny Kampus (test wielokrotnego wyboru)

powyżej 50% -3

powyżej 60% - 3,5

powyżej 70% - 4

powyżej 80% -4,5

powyżej 90% - 5

Zakres tematów:

1. Pojęcie i rodzaje ochrony prawnej

2. Klasyfikacja organów ochrony prawnej

3. Organy rozstrzygające - sądowe, quasi-sądowe, pozasądowe

4. Sądy powszechne

5. Sądy administracyjne, sądy wojskowe

6. Sąd Najwyższy

7. Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny

8. Organy pojednawcze i organy kontroli legalności

9. Prokuratura

10. NIK

11. Organy pomocy prawnej

12. Adwokat

13. Radca Prawny

14. Notariusz

15. RPO i PRD

16. Prokuratoria Generalna RP

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny.

Wykład problemowy.

Wykład aktywizujący połączony z dyskusją.

Dyskusja dydaktyczna.

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia odbywają się online przez program MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/75 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0