Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna H-TI-A.N-1S.3
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: ćwiczenia praktyczne/laboratoryjne: K_K03, K_K10
ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność): K_W01, K_W04, K_U01, K_U08, K_U16
projekt: K_U01, K_U08, K_U16, K_W01, K_W04
Literatura:

Bogucki, Łukasz. 2009. Tłumaczenie wspomagane komputerowo. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01 - posiada uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat naukowych i dydaktycznych zasobów internetowych oraz obejmujących je praw autorskich

K_W04 - zna zaawansowane funkcjonalności edytorów tekstu, wyszukiwarek internetowych, bibliograficznych baz danych oraz narzędzi wizualizacji danych

Umiejętności:

K_U01 - potrafi zdobywać wiedzę z zakresu problematyki językoznawczej, literaturoznawczej i kulturoznawczej poprzez wyszukiwanie, analizowanie, wartościowanie, i kategoryzowanie źródeł elektronicznych i przy użyciu różnych technologii informacyjnych

K_U08 - potrafi opracować i zaprezentować wyniki swoich badań przy użyciu tekstów elektronicznych, prezentacji multimedialnych oraz narzędzi wizualizacji danych

K_U16 - posiada umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły przy użyciu zaawansowanym narzędzi informatycznych w zakresie nauczania języka angielskiego jako języka obcego

Kompetencje:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety oraz dobrać narzędzia informatyczne służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K10 - ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne oraz przestrzegania praw autorskich przy wykorzystywaniu materiałów elektronicznych

Metody i kryteria oceniania:

- Test sprawdzający (studenci mają za zadanie wprowadzić elementy do pliki tekstowego).

- Projekt (studenci mają za zadanie przygotować bibliograficzną bazę danych)

- Obecność na zajęciach

Zakres tematów:

obsługa komputera, oprogramowania systemowego i urządzeń peryferyjnych w środowisku Windows

obsługa edytora tekstu

narzędzia internetowe - nauczanie języka angielskiego jako języka obcego, tłumaczenie CAT

wyszukiwanie zasobów internetowych i narzędzi potrzebnych do realizacji w/w zadań

prywatność i bezpieczeństwo w Internecie

edycja tekstów oraz omówienie podstawowych zasad korzystania z zasobów chronionych prawem o własności intelektualnej

Metody dydaktyczne:

- wykład

- praca indywidualna studenta

- praca studentów w parach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Kowalewski 14/15 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Kowalewski 13/15 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Błachnio 13/15 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Błachnio 14/15 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Błachnio 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0