Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Struktura materii (wybieralny) F-K.95
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af4f29f446d1143579efb1bdafc0e2872%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6cd0b67a-74e9-404f-a0e1-07e65f8bd9b3&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach; testy sprawdzające wiedzę.

Zakres tematów:

Klasyczny obraz świata i jego granice

Dynamika Newtona

Klasyczna teoria grawitacji

Absolutny czas i absolutna przestrzeń

Determinizm fizyki klasycznej i demon Laplace’a

Podstawowe pojęcie elektrodynamiki klasycznej Maxwella – światło jako fala elektromagnetyczna

Atomowa struktura materii i granice fizyki klasycznej

Kwantowa natura rzeczywistości

Kwantowy charakter zjawisk

Kwant działania (Planck)

Fotony (Einstein)

Fale materii (de Broglie)

Dualizm korpuskularno-falowy

Cząstki i fale – pojęcia klasyczne

Eksperyment na dwóch szczelinach

Eksperyment z opóźnionym wyborem

Mechanika kwantowa a zdrowy rozsądek

Elementy matematyki mechaniki kwantowej

Liczby zespolone

Przestrzeń Hilberta

Elementy rachunku różniczkowego i całkowego

Elementy rachunku macierzowego

Operatory

Postulaty mechaniki kwantowej

Postulat I: reprezentacja stanu układu

Zasada superpozycji stanów

Postulat II: reprezentacja wielkości fizycznych

Postulat III: ewolucja stanu układu kwantowego w czasie (równanie Schrödingera)

Postulat IV: postulat pomiaru

Zasada nieoznaczoności Heisenberga

Klasyczne a kwantowe pojęcie prawdopodobieństwa (Kołmogorow, von Neumann)

„Czy Księżyc istnieje, gdy nikt na niego nie patrzy?”, czyli problem pomiaru w mechanice kwantowej

Paradoks kota Schrödingera

Przyjaciel Wignera

„Bóg nie gra w kości”, czyli mechanika kwantowa a spór determinizm-indeterminizm

„Upiorne działanie na odległość”, czyli kwantowe splątanie

Paradoks EPR

Nierówność Bella

Realizm i lokalność w mechanice kwantowej (doświadczenia Aspecta)

„Co się dzieje w świecie kwantów?”, czyli interpretacje mechaniki kwantowej

Interpretacja kopenhaska (i zasada komplementarności Bohra)

Ukryty porządek (Bohm)

Wiele światów (Everett)

Sumy po historiach (Feynman)

Interpretmacja transakcyjna (Cramer)

Dekoherencja (Żurek)

QBism

Interpretacja statystyczna

Interpretacje mechaniki kwantowej a problem świadomości obserwatora

Pojęcie materii w fizyce współczesnej – model standardowy fizyki cząstek elementarnych

Cząstki elementarne i siły natury

Zagadnienie indywidualności cząstek identycznych w mechanice kwantowej

Mechanika kwantowa a spór realizm – antyrealizm w filozofii nauki

Mechanika kwantowa a życie

Mechanika kwantowa a umysł

Czas i przestrzeń w nauce współczesnej

Zasady niezmienniczości

Zasada względności Galileusza-Newtona

Transformacja Galileusza

Doświadczenie Michelsona-Morley’a i problem eteru

Szczególna zasada względności Einsteina

Względność równoczesności zdarzeń

Symetria czasu i przestrzeni

Dylatacja czasu

Kontrakcja Fitzgeralda-Lorentza

Empiryczne potwierdzenia szczególnej teorii względności

Paradoks bliźniąt

Psychologiczna a fizyczna względność czasu

Interwał czasoprzestrzenny

Czasoprzestrzeń Minkowskiego

Transformacja Lorentza

Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość w szczególnej teorii względności

Czy upływ czasu jest iluzją? Eternalizm i transjentyzm

Równoważność masy i energii

Ogólna zasada względności

Związek geometrii czasoprzestrzeni z rozkładem mas

Teoria względności i pochodzenie Wszechświata

Czarne dziury

Fale grawitacyjne

Problem ciemnej materii i ciemnej energii we Wszechświecie

Rola eksperymentów myślowych w nauce

Metafory w naukowym obrazie świata

„Pan Bóg jest wyrafinowany, ale nie jest perfidny”, czyli matematyczność przyrody

Znaczenie piękna w fizyce – wartości estetyczne jako pozaempiryczne kryteria oceny teorii naukowych

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)