Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia uczenia się (PSN) F-K.125
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Prezentacja, pisemny sprawdzian wiedzy
Literatura:

Anderson J.R., Uczenie się i pamięć: integracja zagadnień, 1998 r.

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 1998.

Bohner G., Wanke M., Postawy i zachowanie, Gdańsk 2004.

Daniel Goleman ), Inteligencja emocjonalna, Poznań 2002.

Maruszewski T., Psychologia poznawcza, 1996 r.

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Warszawa 2008.

Strelau J., Doliński D., Psychologia, podręcznik akademicki, Gdańsk 2000, t.II.

Efekty uczenia się:

[K_W01]

przedmiot badań dyscyplin kognitywistycznych w obszarze psychologii uczenia się

[K_W02]

Zna i definiuje (w języku polskim i – w ograniczonym zakresie – w angielskim) elementarną terminologię z zakresu psychologii uczenia się

[K_W03]

metody oraz technik psychologii uczenia isę oraz ich wady, zalety oraz zakres stosowalności

[K_U01]

Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i oceniać informacje przy wykorzystaniu źródeł i metod z zakresu psychologii uczenia się

[K_U03]

Potrafi analizować teksty z zakresu psychologii uczenia się

[K_U010]

Potrafi podjąć dyskusję w zakresie kognitywistyki w języku polskim i – w ograniczonym zakresie -angielskim na tematy związane z psychologią uczenia się

[K_K01]

Jest przygotowany do krytycznej oceny własnej i dostępnej powszechnie wiedzy;z zakresu psychologii uczenia się w dyskusjach przejawia postawę konstruktywnego krytycyzmu

[K_K03]

Jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania procesu uczenia się człowieka

[k_04]

Jest przygotowany do przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach kognitywistyki, w zakresie psychologii uczenia sięa także korzyściach i zagrożeniach związanych z aplikacją badań neurologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny sprawdzian wiedzy, prezentacja

Zakres tematów:

1. Historia i definicje

2. Warunkowanie klasyczne

3. Warunkowanie sprawcze

4. Naśladowanie i modelowanie

5. Nabywanie umiejętności

6. Pamięć – wprowadzenie

7. Zapamiętywanie

8. Przechowywanie

9. Wydobywanie z pamięci

10. Mnemotechniki

Metody dydaktyczne:

Wykład

Analiza tekstu

Prezentacja

Warsztat

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:20 - 12:50, (sala nieznana)
Justyna Rynkiewicz 22/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0