Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia psychologii poznawczej (PSN) F-K.126
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Pisemne opracowanie tematu (tekst pracy dostępny na mailu wykładowcy).
Literatura:

Strelau, J. (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki

Efekty uczenia się:

Student zna prawidłowości podstawowych procesów poznawczych: uwagi, percepcji, pamięci i myślenia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega zawartość treściowa prezentacji (oraz pracy w formie tekstowej) i sposób formalny pracy (objętość, źródła, bibliografia).

Zakres tematów:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat procesów poznawczych oraz badań w zakresie psychologii poznawczej. Student zapozna się z modelami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi wynikami badań empirycznych w tych obszarach. Omawiana tematyka będzie prezentowana będzie w perspektywie interdyscyplinarnej.

Przedmiot dostarczy studentowi wiedzy na temat przebiegu procesów uwagowych, percepcyjnych, pamięci i myślenia. Ukazane zostaną prawidłowości oraz dysfunkcje w przebiegu procesów poznawczych. Omówione zostaną przykłady poznawczego ujęcia (poznawcza teoria osobowości G. A. Kelly`ego, regulacyjna teoria osobowości J. Reykowskiego, poznawcza teoria emocji Schachtera i Singera).

Metody dydaktyczne:

Ustna prezentacja oraz opracowanie tematu w formie pisemnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Jolanta Kociuba 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0