Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy logistyki PA-PB-PL
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aDAP8nADc7kNvX0vbs1WKKNp7zutM_7XgXJjTasl4fKg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=63451944-8c98-4a88-b336-d1809c869b83&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Jak w części ogólnej.
Literatura:

Jak w części ogólnej.

Metody i kryteria oceniania:

Za opracowanie projektu pisemnego student może dostać 20 pkt. Realizacja projektu będzie w trakcie semestru, na realizację projektu student będzie miał czas do ostatnich zajęć.

Ocena z ćwiczeń zostanie wystawiona zgodnie z poniższą zasadą:

5 jeżeli liczba punktów powyżej 18,5

4,5 16,5-18 punktów

4,0 14,5 – 16 punktów

3,5 12,5 – 14 punktów

3,0 11 – 12 punktów

2,0 poniżej 11 punktów

Zakres tematów:

1. Istota logistyki, definicja podstawowych pojęć

2. Wprowadzenie do tematyki projektu logistycznego

3. Prognozowanie popytu rynkowego i określanie zapotrzebowania na części składowe wyrobu

4. Planowanie zaopatrzenia

5. Wybór środka transportu i lokalizacja centrum dystrybucji

6. Zakończenie projektu

7. Prezentacja projektu

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia realizowane są z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wykorzystaniem aplikacji internetowej MS Teams.

• prezentacja multimedialna

• dyskusja dydaktyczna

• metoda projektów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Budzyńska 24/24 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Budzyńska 24/24 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Budzyńska 23/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0