Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powszechna historia służb ochrony porządku publicznego PA-BW-LS-33
Wykład (W) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Jak w części ogólnej sylabusa.
Literatura:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Efekty uczenia się:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie co najmniej 3 pkt za odpowiedź ustną na egzaminie ustnym. Student wybiera trzy pytania z puli pytań udostępnionych na Wirtualnym Kampusie UMCS. Za każde pytanie może otrzymać od 1 do 2 punktów.

Zakres tematów:

1. Pojęcie służb ochrony porządku publicznego, porządku i bezpieczeństwa publicznego, policji. Rodzaje służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego istniejące współcześnie i w przeszłości oraz ich modele organizacyjne

2. Służby ochrony porządku publicznego w okresie późnego antyku i wczesnego średniowiecza na przykładzie Cesarstwa Wschodniorzymskiego i Cesarstwa Bizantyńskiego

3. Ochrona porządku publicznego w monarchii patrymonialnej i stanowej

4. Kształtowanie się pojęcia policji od wieku XV do XIX. Dorobek policystyki. Ciężkie przestępstwa policyjne i kary za nie w prawie karnym okresu absolutyzmu oświeconego, geneza prawa wykroczeń. Ewolucja pojęcia policji administracyjnej i policji bezpieczeństwa. Geneza żandarmerii i milicji miejskich.

5. Gwardia królewska, maréchaussées, policja wiejska i policja municypalna, żandarmeria narodowa, policja narodowa ewolucja służb ochrony porządku publicznego we Francji

6. Ewolucja formacji policyjnych w Europie w XIX i XX wieku na przykładzie Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii

7. Początki kryminalistyki

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Karol Dąbrowski, Mariola Szewczak-Daniel 203/200 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0