Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia ekonomiczna E-E-LS-GE.26
Wykład (W) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin pisemny opisowy
Uwagi: Zajęcia prowadzone zdalnie za pomocą programu MS Teams. Kod zespołu jest przesyłany za pomocą USOSmail
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) W. W. Budner, Geografia ekonomiczna. Współczesne zjawiska i procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011,

2) K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2015,

3) Z. Rykiel, Podstawy geografii politycznej, PWE, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

4) Economic Geography. A Contemporary Introduction:

https://www.researchgate.net/publication/280097193_Economic_Geography_A_Contemporary_Introduction

1) A. Miszczuk, Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Norbertinum, Lublin 2013,

2) S. Kałuski, Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego

świata, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2017.

3) P. Churski (red.) Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej: https://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/6855/studia_kpzk_183.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student poznaje uwarunkowania i mechanizm zróżnicowania przestrzennego procesów społeczno-gospodarczych.

Umiejętności:

Student identyfikuje czynniki wpływające na zróżnicowanie przestrzenne procesów społeczno-gospodarczych w skali świata, państwa i regionu.

Kompetencje społeczne:

Student przejawia postawy samodzielnego działania w uczeniu się i

organizacji pracy własnej.

Metody i kryteria oceniania:

Za każde pytanie na egzaminie można otrzymać od 0 do 1 punktu. Łączny wynik pozytywny uzyskiwany jest po przekroczenia połowy możliwych do osiągnięcia punktów. Zatem 0-2,5 punktów - ocena ndst, 2,6-3,3 punktów- ocena dst, 3,4-3,6 punktów- ocena dst+, 3,7-4,2 punktów - ocena db, 4,3-4,6 punktów - cena 4+, 4,7-5,0 punktów - ocena bdb.

Zakres tematów:

Zakres przedmiotowy obejmuje następujące zagadnienia:

1) Geografia ekonomiczna jako nauka,

2) Przestrzenna organizacja gospodarki,

3) Środowisko geograficzne jako uwarunkowanie rozwoju gospodarki,

4) Ludność jako podmiot gospodarujący w przestrzeni,

5) Miasta i procesy urbanizacji a gospodarka,

6) Polityczny i gospodarczy podział świata

7) Współczesne procesy integracji i globalizacji

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Andrzej Miszczuk 93/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)