Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce PA-BW-2S-HBWWP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Jak w części ogólnej sylabusa.
Literatura:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Efekty uczenia się:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Metody i kryteria oceniania:

W celu uzyskania zaliczenia, student musi uzyskać co najmniej 50% punktów z zaliczenia pisemnego (test wielokrotnego wyboru) oraz aktywnie uczestniczyć w innych sposobach weryfikacji efektów kształcenia, takich jak dyskusje dydaktyczne czy prace grupowe.

Zakres tematów:

1. Pojęcie służb ochrony porządku publicznego, ich klasyfikacja i modele.

2. Służby policyjne w okresie I wojny światowej: Komitety obywatelskie, polskie milicje miejskie i służby Generalnego Gubernatorstwa

Warszawskiego.

3. Unifikacja formacji policyjnych w latach 1918–1922.

4. Policja Państwowa Polski międzywojennej.

5. Tzw. policja granatowa w Generalnym Gubernatorstwie.

6. Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce Ludowej.

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna i zespołowa z tekstami źródłowymi i podręcznikowymi, rozmowa kierowana, dyskusja dydaktyczna. Zajęcia odbywają się na platformie MS Teams .

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Seroka 24/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Seroka 24/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Seroka 26/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Seroka 25/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Seroka 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0