Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PF2: Typografia w komunikacji wizualnej POL-PM-LS-fTKW
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi: Zajęcia realizowane są na platformie MS Teams.
Literatura:

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2008.

Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz wymogi dotyczące informacji i promocji

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/import/files/podrecznik_wizualizacji.pdf

Rypson P., Polskie projektowanie graficzne 1919-1949, Kraków 2017.

Samara T., Kroje i kolory pisma: przewodnik dla grafików, Warszawa 2008.

Staszewska J., Skorus P., Komunikaty wizualne – specyfika komunikacji marketingowej, „Zarządzanie”

2017 (1), s. 83-100.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01 Ma podstawową wiedzę o typografii oraz komunikacji wizualnej i społecznej, o ich miejscu w systemie nauk

K_W10 Posiada wiedzę z zakresu typografii z uwzględnieniem typologii mediów

K_W13 Posiada wiedzę z zakresu technologii medialnych

Umiejętności:

K_U09 Skutecznie posługuje się narzędziami komunikacji społecznej

K_U11 Samodzielnie zdobywa i wykorzystuje w pracy umiejętności praktyczne w zakresie typografii i produkcji medialnej

Kompetencje społeczne:

K_K03 Posiada zdolność do twórczego i kreatywnego myślenia

K_K10 Jest otwarty na technologie medialne i społeczne praktyki z nimi związane

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie projektów publikacji

Zakres tematów:

Klasyfikacja krojów pism i style

Litera jako obraz: formy i style w typografii

Znaczenie kolorów używanych w reklamie: Od teorii barw, do psychologii kolorów

Kolor w reklamie – projektowanie druków reklamowych

Reguły typograficzne stosowane w projektowaniu publikacji

Chwyty typograficzne w tekstach o charakterze reklamowym

Współcześni twórcy fontów w Polsce: Łukasz Dziedzic, Franciszek Otto

Projektowanie fontów

Typografia na stronach internetowych wybranych serwisów społecznościowych

Najsłynniejsi XX-wieczni zagraniczni projektanci czcionek ich litery

Style w typografii. Kształtowanie typografii funkcjonalnej

Popular art. kierunek w sztuce i typografii

Projektowanie okładek książek z gatunku fantasy

Postmodernizm we współczesnej sztuce typograficznej

Logo – marketingowe narzędzie wizualne

Konstruktywizm - związki między sztuką a typografią

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, prelekcja, objaśnienie, praca z komputerem, projekty indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Grażyna Piechota 29/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)