Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powszechna historia służb ochrony porządku publicznego PA-BW-LS-33
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Jak w części ogólnej sylabusa.
Literatura:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Efekty uczenia się:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy ciągłej studentów oraz uzyskanie co najmniej trzech punktów na zaliczeniu ustnym. Student otrzymuje trzy pytania z puli zagadnień podanych na Wirtualnym Kampusie UMCS. Za każde pytanie może otrzymać od 1 do 2 punktów.

Zakres tematów:

1. Pojęcie służb ochrony porządku publicznego, porządku i bezpieczeństwa publicznego, policji. Rodzaje służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego istniejące współcześnie i w przeszłości oraz ich modele organizacyjne

2. Służby ochrony porządku publicznego w okresie późnego antyku i wczesnego średniowiecza na przykładzie Cesarstwa Wschodniorzymskiego i Cesarstwa Bizantyńskiego

3. Ochrona porządku publicznego w monarchii patrymonialnej i stanowej

4. Kształtowanie się pojęcia policji od wieku XV do XIX. Dorobek policystyki. Ciężkie przestępstwa policyjne i kary za nie w prawie karnym okresu absolutyzmu oświeconego, geneza prawa wykroczeń. Ewolucja pojęcia policji administracyjnej i policji bezpieczeństwa. Geneza żandarmerii i milicji miejskich.

5. Gwardia królewska, maréchaussées, policja wiejska i policja municypalna, żandarmeria narodowa, policja narodowa ewolucja służb ochrony porządku publicznego we Francji

6. Ewolucja formacji policyjnych w Europie w XIX i XX wieku na przykładzie Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii

7. Początki kryminalistyki

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna i zespołowa z tekstami źródłowymi i podręcznikowymi, rozmowa kierowana, dyskusja dydaktyczna. Zajęcia odbywają się na platformie MS Teams - kod dostępu do zespołu udostępnia prowadzący.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Szewczak-Daniel, Karol Dąbrowski 34/34 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Szewczak-Daniel, Karol Dąbrowski 35/34 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Szewczak-Daniel, Karol Dąbrowski 35/34 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Szewczak-Daniel, Karol Dąbrowski 30/34 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Szewczak-Daniel, Karol Dąbrowski 35/34 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Szewczak-Daniel, Karol Dąbrowski 34/34 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0