Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa polskiego PA-P.S.HPPL
Wykład (W) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Jak w części ogólnej sylabusa.
Literatura:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Efekty uczenia się:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny (dla osób chętnych) złożony z trzech pytań. Każde pytanie oceniane w skali 0-5 punktów. Ocena pozytywna w przypadku uzyskania co najmniej 50 % punktów.

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru z pytaniami opisowymi. Ocena pozytywna w przypadku uzyskania co najmniej 50 % punktów.

Zakres tematów:

1. Rzeczpospolita szlachecka - źródła prawa (w tym prace kodyfikacyjne w Koronie i W. Ks. Litewskim), ustrój społeczny, ustrój polityczny, sądownictwo, charakterystyka przemian w prawie sądowym

2. Okres reform i upadku Rzeczpospolitej 1764-1795

3. Ustrój i prawo na ziemiach polskich w dobie zaborów: Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, Rzeczpospolita Krakowska, zabór pruski, Wielkie Księstwo Poznańskie, Galicja - źródła prawa, ustrój społeczny, ustrój władz, organizacja sądownictwa i prawo sądowe

4. Ziemie polskie w czasie I wojny światowej, tworzenie ograniczonej państwowości polskiej

5. II Rzeczpospolita: odrodzenie państwa, ewolucja ustroju politycznego, stan prawny w poszczególnych działach prawa sądowego, prace nad kodyfikacją, unifikacja i charakterystyka prawa sądowego (kpk, kpc, kk, kz i kh)

6. Ustrój i prawo na ziemiach polskich pod okupacją w czasie II wojny światowej

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wiesław Tekely 272/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0