Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria E-E-LS-O.3
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Obecność na zajęciach.
Aktywność na zajęciach.
Dwa kolokwia zaliczeniowe.
Efekty uczenia się:

Wiedza: student potrafi zastosować narzędzia statystyczne oraz ekonometryczne do badań w zakresie ekonomii i zjawisk społeczno-gospodarczych. (K_W01, K_W07, K_W08).

Umiejętności: student potrafi interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze, prowadzić badania indywidualnie i w zespole (K_U01, K_U11).

Kompetencje społeczne: student jest gotów do krtycznej samooceny posiadanych umiejętności i wiedzy, a także dostrzega konieczność dalszego samokształcenia (K_K01, K_K07).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Arleta Kędra 14/17 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Arleta Kędra 16/17 szczegóły
3 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Agnieszka Gergont 18/17 szczegóły
4 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, (sala nieznana)
Agnieszka Gergont 18/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0