Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia przyrody F-BT.2002
Wykład (W) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach, test zaliczeniowy

Zakres tematów:

1. Filozoficzne zagadnienia fizyki klasycznej: zasada względności Galileusza, zasady dynamiki Newtona, klasyczna teoria grawitacji, absolutystyczna koncepcja czasu i przestrzeni, determinizm mechanistyczny i demon Laplace’a, relacjonizm Leibniza; czas i przestrzeń w ujęciu Kanta; zasady termodynamiki, entropia i strzałka czasu.

2. Filozoficzne zagadnienia teorii względności: problem eteru i eksperyment Michelsona-Morley’a, szczególna zasada względności, względność równoczesności, dylatacja czasu i skrócenie Lorentza, paradoks bliźniąt, czasoprzestrzeń Minkowskiego i jej filozoficzne interpretacje, równoważności masy i energii, empiryczne potwierdzenia teorii względności, zasada równoważności i ogólna zasada względności, czas, przestrzeń i materia w ogólnej teorii względności, geometrie nieeuklidesowe, geometria a doświadczenie.

3. Filozoficzne zagadnienie kosmologii: zagadnienie nieskończoności czasowej i przestrzennej Wszechświata, paradoks Olbersa, paradoks grawitacyjny, teoria śmierci cieplnej Wszechświata, współczesne poglądy na temat powstania i ewolucji Wszechświata – teoria Wielkiego Wybuchu, zasada kosmologiczna, ucieczka galaktyk i prawo Hubble’a; promieniowanie mikrofalowe tła; modele Friedmana; filozoficzne problemy dotyczące początkowej osobliwości; zasada antropiczna; koncepcja wieloświata.

4. Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej: granice fizyki klasycznej; kwantowy charakter zjawisk i dualizm korpuskularno-falowy; starsza teoria kwantów; postulaty mechaniki kwantowej, zasada nieoznaczoności Heisenberga; czy Bóg gra w kości? – determinizm a problem pomiaru w mechanice kwantowej; paradoks kota Schrödingera; status praw probabilistycznych, problem obiektywności poznania w mechanice kwantowej, interpretacje mechaniki kwantowej (interpretacja kopenhaska i zasada komplementarności Bohra, interpretacja zmiennych ukrytych Bohma, interpretacja wielu światów Everetta); paradoks EPR i nierówność Bella a problem realizmu i lokalności mechaniki kwantowej; stany splątane i kwantowa teleportacja.

5. Filozoficzne zagadnienia teorii chaosu: układy liniowe i nieliniowe; efekt motyla – wrażliwość układów nieliniowych na warunki początkowe; determinizm a przewidywalność zjawisk; bifurkacje, atraktory i fraktalna geometria natury.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersotoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Łukasik 45/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Łukasik 77/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0