Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia E-FR-LS-O.6
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: kolokwium z ćwiczeń, aktywność na ćwiczeniach
Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 (K_W01; K_W04; K_W05; K_W07; K_W15): Student rozpoznaje cechy podmiotu gospodarującego i zasady jego funkcjonowania.

W2 (K_W12): Student wyjaśnia zasady działania mechanizmu rynkowego.

W3 (K_W02; K_W11): Student identyfikuje podstawowe mechanizmy oddziałujące na zachowania konsumenta, pracownika, przedsiębiorcy na rynku.

W4 (K_W03;K_W08): Student opisuje zasady funkcjonowania struktur rynkowych.

Umiejętności:

U1 (K_U01; K_U03; K_U05; K_U07): Student analizuje i prawidłowo interpretuje zjawiska i procesy gospodarcze.

U2 (K_U02; K_U09): Student formułuje, analizuje i rozwiązuje złożone problemy ekonomiczne.

Kompetencje:

K1 (K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K06; K_K07): Student chętnie podejmuje się uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia analiz mikroekonomicznych i wykorzystywania ich w praktyce.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Anna Budzyńska 33/33 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Anna Budzyńska 34/33 szczegóły
3 każdy piątek, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Anna Matras-Bolibok 35/34 szczegóły
4 każdy piątek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Anna Matras-Bolibok 25/34 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)