Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Corporate Financial Strategy E-PJOE-CFS
Wykład (W) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura: (tylko po angielsku)

1.A. Damodoran, Applied Corporate Finance, Wiley, 2001

2. S. A. Ross, R. W. Westerfield, J. F. Jaffe, Corporate Finance, McGraw Hill, 2005

3.J. Tirole, The Theory of Corporate Finance, Princeton University, 2005

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

KNOWLEDGE

1.W01 – broad knowledge in the field of social sciences, especially economics and finance

2.K W22 – understands complex processes and phenomena occurring in organizations and in the surrounding world,

3.K W23 – has the necessary knowledge to diagnose and solve problems related to the strategic functions and processes of management: planning, organizing, motivating, monitoring and coordinating,

SKILLS

1.K U02 – use theoretical knowledge at work

2.K U03 – use basic techniques of data collection and analysis, typical of the studied field,

3.K U04 – logically draw conclusions and make judgments based on data from various sources

ATTITUDES

1.K K04 – make decisions and organise work in a team

2.K K05 – initiative and self-reliance in business activity

3.K K06 – understands the basic principles of ethics,

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Attendance (at least in 75% of lectures), individual project preparation.

The final note is the result of the weighted average of attendance (30%) and assessment of individual project (70%).

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

The lecture covers the following issues:

1.Financial model of companies

2.Steps in strategy building

3.Financial statement analysis

4.Working capital strategies

5.Capital structure and dividend policy

6.Factors affecting the implementation of specific financial strategy.

7.Evaluation of financial strategy

Metody dydaktyczne: (tylko po angielsku)

Informative lecture, case study analysis,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bukalska 0/50 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bukalska 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)