Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewolucja ustroju państwa w zakresie funkcjonowania służb ochrony porządku publicznego PA-BW-LS-K-EUPOPP
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Jak w części ogólnej sylabusa.
Literatura:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Efekty uczenia się:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny (test otwarty, test opisowy; pozytywna ocena w przypadku udzielenia ponad 50% pozytywnych odpowiedzi).

Zakres tematów:

1. Aparat pojęciowy nauk o bezpieczeństwie, historii administracji i historii ustroju

2. Podstawy ustrojowe rozwoju służb państwowych w epoce absolutyzmu

3. Znaczenie okresu Oświecenia dla rozwoju służb państwowych i podstaw legislacyjnych ich funkcjonowania w ustroju absolutyzmu oświeconego

4. Wpływ merkantylizmu, kameralistyki i policystyki na politykę państwa XVII i XVIII wieku

5. Służby państwowe Polski doby stanisławowskiej

6. Napoleońskie wzorce służb państwowych

7. Obraz służb państwowych Europy Zachodniej w XIX wieku

8. Pruski model służb państwowych

9. Recepcja organizacyjnych wzorów francuskich na ziemiach polskich na przykładzie Księstwa Warszawskiego

10. Przemiany aparatu administracyjnego Królestwa Polskiego

11. Ustrój administracyjny Galicji

12. Przemiany służb państwowych w Polsce międzywojennej

13. Ewolucja samorządu terytorialnego i nieterytorialnego

14. Obraz służb państwowych w państwie totalitarnym

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0