Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła kultury współczesnej F-KS.9
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 01. Testy pisemne, referat.
02. Testy pisemne, referat.
03. Testy pisemne, referat.
04. Ocena ciągła, referat.
05. Referat.
06. Referat.
07. Ocena ciągła, referat, testy pisemne.
08. Ocena ciągła, referat.

Literatura:

1) Jaeger W., Paideia. Formowanie człowieka greckiego,Warszawa 2001.

2) Stabryła S., Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2007.

3) Sady W., Dzieje nauki, filozofii i religii, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2010.

4) Holmes R., Wiek cudów. Jak odkrywano piękno i grozę nauki, Warszawa 2010.

5) Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

6) Brown J.H., Historia teatru, Warszawa 2007.

7) Miller S.G., Starożytni olimpijczycy: sportowe życie antycznej Grecji, Warszawa 2006.

8)Lichański, J.Z., Retoryka:Historia, teoria, praktyka, t. I-II, Warszawa 2007.

9) Tuszyńska K., Oratorstwo i retoryka grecka z wyborem tekstów źródłowych : od oralnej kultury retorycznej Homera do konceptualizacji retoryki przez Arystotelesa, Poznań 2016.

Efekty uczenia się:

1. ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą źródeł współczesnej kultury z zakresu literatury, teatru, religii, filozofii, sztuki i nauki

K_W01 K_W02 K_W03

P6U_W

P6S_WG

2. zna w zaawansowany sposób terminologię z zakresu życia kulturowego społeczeństw dawnych i społeczeństwa współczesnego

K_W03

P6U_W

P6S_WG

3. posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauki,religii,literatury,polityki,filozofii, sztuki i edukacji okresów wcześniejszych; rozumie ich wpływ na kształtowanie się współczesnej kultury

K_W01 K_W04 K_W06

P6U_W

P6S_WG

P6S_WK

4. ma ukształtowane podstawowe umiejętności badawcze, takie jak gromadzenie i analiza danych, formułowanie problemów badawczych, analiza rozwiązań i jest przygotowany do udziału w prowadzeniu badań naukowych

K_U01 K_U02

P6U_U

P6S_UW

5. potrafi rozwijać własne umiejętności badawcze i praktyczne,kierując się również wskazówkami opiekuna naukowego

K_U07 K_U09

P6U_U

P6S_UO

P6S_UU

6. posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i ustnych wystąpień dotyczących wpływu kultury wieków wcześniejszych na kulturę współczesną

K_U06

P6U_U

P6S_UK

7. docenia wartość dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

K_K04

P6U_K

P6S_KO

8. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jego twórczy rozwój

K_K04

P6U_K

P6S_KO

Metody i kryteria oceniania:

1) Obecność na zajęciach.

2) Aktywny udział w zajęciach.

3) Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność).

4) Ocena treści oraz sposobu wygłoszenia referatu.

5) Testy pisemne.

Zakres tematów:

1) Zajęcia organizacyjne i wprowadzające (1 godz.)

2) Wzorce wychowania i wykształcenia (2 godz.)

3) Sport i igrzyska (2 godz.)

4) Starożytna i współczesna kultura muzyczna (2 godz.)

5) Kulty misteryjne (2 godz.)

5) Retoryka starożytna i współczesna (2 godz.)

6) Osiągnięcia techniki i nauki (4 godz.)

Metody dydaktyczne:

1) Ćwiczenia przedmiotowe

2) Dyskusja dydaktyczna

3) Klasyczna metoda problemowa

4) Konsultacje

5) Objaśnienie lub wyjaśnienie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Tymura 18/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Tymura 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)